Home Uncategorised Bumiputra

Bumiputra

1238
0
Bumiputra   - Definition:buámiáputára [bumi pootr?] (plural bumiputra or buámiáputáras)  noun   Malaysia indigenous Malaysian: a Malaysian of Malay or other indigenous origin    [< Malay,

Bumiputra – Definition:buámiáputára [bumi pootr?] (plural bumiputra or buámiáputáras) noun Malaysia indigenous Malaysian: a Malaysian of Malay or other indigenous origin [< Malay, "son of the soil."]