Home words to describe someone Balletomane

Balletomane

1139
0
Balletomane  - Definition:baláletáoámane [b? lŽtt? mˆyn] (plural baláletáoámanes)  noun   ballet lover: a lover of ballet     -baláletáoámaániáa [b? ltt? m‡ynee ?], noun

Balletomane – Definition:

baláletáoámane [b? lŽtt? mˆyn] (plural baláletáoámanes) noun ballet lover: a lover of ballet -baláletáoámaániáa [b? ltt? m‡ynee ?], noun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here